Straten Generaal Ringland Ademloos
Home ▸ Teken mee!

Teken mee!

Volksraadpleging BAM-tracé
Teken mee voor Ringland en Haventracé

Momenteel al 71.928 handtekeningen

Download het formulier hier.

Héél Antwerpen heeft recht op een overkapping!

Het BAM-tracé bemoeilijkt een volledige en snelle overkapping van de noordelijke Ring rond Antwerpen. Het stuurt het zware havenverkeer door de stad en maakt Ringland onmogelijk. Het kapt ook bos aan het Noordkasteel.

Borgerhout, Deurne, ’t Eilandje, den Dam, Antwerpen-Noord, de Luchtbal, Merksem, Ekeren, Linkeroever en Zwijndrecht hebben evenveel recht op een gezonde leefomgeving en op een snelle en volledige overkapping als het zuiden van de stad.

Met een beperkte bijsturing naar het meer noordelijke Haventracé is dat wél mogelijk en komt Ringland in zicht.

Ademloos, stRaten-generaal en Ringland willen een volksraadpleging aanvragen als de overheid doorzet met haar plannen voor het BAM-tracé. Daarvoor zamelen we 75.000 handtekeningen in.

Als 5.000 mensen elk 10 handtekeningen op het officiële formulier verzamelen, zijn we er! Doe mee en draag je steentje bij voor een fantastisch toekomstgericht project.

Doe mee! Download het formulier en verzamel handtekeningen


Download het formulier

Deel deze pagina op

Twitter   Facebook

Mogen we je mailen?

Voor zo nu en dan een stand van zaken, steun en tips

Wil je nog meer doen?