Straten Generaal Ringland Ademloos
Home ▸ Waarom een volksraadpleging?

Waarom een volksraadpleging?

Ademloos, stRaten-generaal en Ringland zijn zeer blij met de samenwerkingsverklaring met de overkappingsintendant en de overheid. Het aangekondigde onderzoek naar de overkapping en herinrichting van de zuidelijke Ring is een grote stap vooruit, alvast voor het zuiden van de stad.

Voor de noordelijke Ring voorbij het Sportpaleis en voor Linkeroever is er echter nog geen oplossing in zicht. Het BAM-tracé bemoeilijkt een snelle en volledige overkapping.

Borgerhout, Deurne, ’t Eilandje, den Dam, Antwerpen-Noord, de Luchtbal, Merksem, Ekeren, Linkeroever en Zwijndrecht hebben evenveel recht op een gezonde leefomgeving en op een snelle en volledige overkapping.

Als de samenwerking met de overkappingsintendant en de overheid niet leidt tot een oplossing voor de noordelijke Ring en als de overheid toch een bouwaanvraag indient voor de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé, willen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland een volksraadpleging aanvragen.

Daarom vragen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland nu je handtekening.

 

STAP 1

We willen 75.000 handtekeningen.
10 procent van de Antwerpenaars kan een volksraadpleging aanvragen met hun naam en handtekening op het officiële aanvraagformulier. Daarop staat dezelfde vraag als in 2009.

“Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Borgerhout/Deurne? Ja of neen?”

 

STAP 2

Zet de overheid haar plannen voor de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé toch door? Dan kunnen we met genoeg handtekeningen aan de stad Antwerpen vragen om een volksraadpleging te organiseren.

Elke Antwerpenaar kan dan voor of tegen het BAM-tracé stemmen.