Straten Generaal Ringland Ademloos
Home ▸ Wat is het Haventracé?

Wat is het Haventracé?

Dankzij jullie overweldigende steun van de voorbije jaren hebben de burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos op 15 maart 2017 een belangrijke stap kunnen zetten. Met de overheid en de overkappingsintendant hebben we een ‘toekomstverbond’ afgesloten dat ten goede komt zowel aan de mobiliteit als aan de leefbaarheid en de volksgezondheid.

In dit toekomstverbond wordt gekozen voor een trace dat tegemoetkomt aan de verzuchtingen van de verschillende burgerbewegingen: Doorgaand en havenverkeer wordt rond de stad geleidt, de Oosterweelverbinding wordt voorbehouden voor stedelijk verkeer, er wordt gekozen voor een radicale omslag naar meer openbaar vervoer en fietsverbindingen, en er wordt in een eerste fase € 1,25 miljard voorzien voor de overkapping.

Lees het volledige persbericht en de tekst van het akkoord op: de site van Ringland. Verdere foto’s en persverslaggeving van de aankondiging kan je ook vinden bij stRaten-generaal en Ademloos.