Straten Generaal Ringland Ademloos
Home ▸ Wat nu?

Wat nu?

75.505 handtekeningen opgehaald!

Er zijn meer dan voldoende handtekeningen ingezameld voor de aanvraag van een volksraadpleging over het BAM-tracé. Op 8 maart 2017 is de 75.505de binnengebracht! Daarmee zitten Ademloos, stRaten-generaal en Ringland boven het vooropgezette doel van 75.000, wat ook al veel meer was dan wat in Antwerpen officieel nodig is om een volksraadpleging aan te vragen.
Voor de drie burgerorganisaties is het daarmee duidelijk dat de Antwerpenaar grote twijfels heeft bij de geplande Oosterweelverbinding via het BAM-tracé.

Wat nu?

Mede door de druk van een mogelijke volksraadpleging zitten Ademloos, stRaten-generaal en Ringland ondertussen mee aan de onderhandelingstafel met de overkappingsintendant en de overheid. Sinds kort ligt daar het denkspoor radicaal haventracé + Oosterweel light + overkapping voor. Over de noodzaak van het radicaal haventracé (voor het doorgaande verkeer, meer naar het noorden) lijkt intussen algemene instemming te bestaan. Maar voor Oosterweel light (een beperking van Oosterweel tot een stadsringweg voor lokaal verkeer) moeten we nog al onze overtuigingskracht inzetten.

Zolang de onderhandelingen de goede richting blijven uit gaan, zetten de burgerorganisaties daar voort op in. Als het toch nog misloopt, dan hebben we alvast zeker 75.505 handtekeningen om een volksraadpleging af te dwingen. Laten we hopen dat het niet zover moet komen.